INFORMATIE

 

Gegevens Kreupelschool

Bellegemstraat 52b, 8550 Zwevegem
Telefoon: 056 75 50 55 Fax: 056 75 43 52 
 
 
Schooluren
Van 08:30 tot 11:40 en van 13:15 tot 16:00

De eerste bel gaat om 08:25 en om 13:10. Dit is ook het sein dat de ouders de school verlaten.
Kom tijdig naar school. Zo kan jouw kind rustig aan de dag beginnen en al even spelen op de speelplaats voordat ze de klas binnenkomen.
Is je kind ziek of ben je te laat? Bel of mail mij voor 09:00, zo zijn wij op de hoogte. 

Opvang 

Betalende ochtendopvang kan vanaf 07:15 en op aanvraag vanaf 07:00.
Vanaf 08:00 is er toezicht van een juf op de speelplaats. 
Betalende avondopvang is tot 18:00.
De opvang en ook het middagtoezicht in de eetzaal worden begeleid door Regine Lemahieu.

Aanwezigheid 

Kinderen van de 3de kleuterklas zijn verplicht 220 halve dagen aanwezig te zijn op school! Indien je deze 220 halve dagen niet haalt, kan je niet zomaar over naar het eerste leerjaar. Elke dag komen dus, ook op woensdag. 

Turnen

Op dinsdag en vrijdag van 09:45 tot 10:50 hebben de kinderen turnen met juf Janne. Gelieve de kinderen sportieve kledij en schoenen aan te doen die dag. Speciale turnpantoffels of turnkledij met schoollogo zijn niet nodig. 


  

Brievenmapje 

Het brievenmapje blijft altijd in de schooltas zitten. Op die manier kunnen wij belangrijke mededelingen, info's, schoolbrieven, rekeningen,... via het mapje meegeven. Gelieve iedere dag te kijken of er een brief werd meegegeven aan jouw kind. Hou het mapje niet huis a.u.b.  Ook de ouders mogen briefjes in het mapje steken, bestemd voor de juf. Documenten zo vlug mogelijk invullen en terug meegeven via het mapje.
 

Info avond/Oudercontact

Op donderdag 4 september om 19:30 organiseren we een info avond. Deze zal ongeveer duren tot 20:30. 
In januari wordt er een oudercontact voor alle ouders individueel met de juf voorzien. Dit wil echter niet zeggen dat er geen andere oudercontacten meer mogen plaatsvinden. Wil U praten over je kind of hebt U een belangrijke mededeling? Een extra afspraak maken met de juf kan en mag altijd! 

  

Gezondheid 

 • Woensdag is het FRUITDAG. De kleuters krijgen een stukje fruit, gewassen en gesneden door de fruitmama's waarvoor dank. We brengen die dag GEEN koekje mee. Een extra stukje fruit voor tijdens de speeltijd mag.
 • Koekjes met chocolade aan de buitenkant mogen NIET. We stimuleren het eten van een gezond tussendoortje; bv een granenkoek of een stukje fruit
 • De kinderen krijgen tijdens de middag gratis water v/d school.
 • In de klas heeft elk kind zijn bekertje. Er mag (en moet soms) ten alle tijden water gedronken worden.
 • Er worden GEEN medicijnen gegeven op school door de juf. Tenzij met een medisch attest van de dokter. 

Verjaardagen

De verjaardag van jouw kind wordt uitgebreid gevierd in de klas. De dag staat grotendeels in het teken van de jarige kleuter.


De avond voordien krijgen de kleuters de verjaardagstas mee naar huis. Daarin zit een invulboekje. Wil je dit samen met jullie kleuter invullen en terug meegeven naar de klas samen met de cd waar hun LIEVELINGSLIED op staat, een LIEVELINGSBOEK en LIEVELINGSKNUFFEL.
Op de verjaardag zelf mag je jarige de kaarsjes uitblazen vanop de klastaart, dansen, zingen, eten, drinken, vuurwerk maken, verjaardagskaartjes kiezen... De kroontjes worden in de klas gemaakt. De kleuter krijgt zijn kroontje opgezet bij het begin van de dag. Hij/Zij mag ook de hele dag op de verjaardagstroon zitten. We dansen en zingen op het lievelingslied van de jarige en luisteren naar het lievelingsverhaal van de jarige.
De jarige mag trakteren met een "verjaardagsaperitiefje". (Het oudercomité betaalt de chips, waarvoor dank.)
De avond van de verjaardag krijgen de kleuters Pompom mee naar huis en zijn logeerkoffer. In de koffer zit een pyjama, tandenborstel, pantoffels, verse kledij, dagboekje van Pompom en het lievelingsboek van Pompom. Gelieve de dag erna alles terug mee te hebben naar de klas.

Voorbereiding naar het eerste leerjaar

http://www.kreupelschool.be/ouders/informatie.aspx?t=Naar%201ste%20lj
(Bij deze link vind je 2 documenten met informatie van het CLB)
 • Schrijfdans: de bewegingen die de kleuters nodig hebben om te leren schrijven, worden in het groot aangeleerd door bv. dans, op papier, met krijt op de speelplaats, met verf op de tafel, ahv een verhaaltje, ... 
 • Klankdorp: We leren de klanken op een speelse manier aan de hand van een verhaal. Uitleg volgt vanaf januari.
 • Potlood en schaar op de juiste manier leren vasthouden. Info verkrijgbaar bij de juf. 
 • Ontluikende geletterdheid: kleuters leren lezen ahv pictogrammen, stappenplannen, foto's, ... Hier wordt de zelfstandigheid ook door gestimuleerd. Dit kan je eventueel thuis ook aanbrengen. 
 • Werkhouding: in de 3de kleuterklas moeten de kinderen een taakje afwerken voor ze aan iets nieuw mogen beginnen. We proberen ook te stimuleren dat de kinderen willen werken en dit graag doen. We werken ook soms met een contractwerk waarbij de kinderen elk hun eigen magjes en moetjes moeten afwerken binnen een bepaalde periode. 
 • In de 3de kleuterklas leren we ook al letters en cijfers herkennen op verschillende manieren. Zowel visueel (hoe de letter/ het cijfer eruit ziet) als auditief (de klank van de letters en cijfers). Vergis U niet, de kleuters leren nog GEEN letters en cijfers schrijven! Wat doen ze wel? 
  • letters herkennen door ze na te stempelen / dezelfde te zoeken
  • woorden met een bepaalde letter zoeken (letterhuisje)
  • letters 'uitspreken'
  • Spelen met letters: namaken, bekleven, schilderen, opzoeken...
  • letters aan elkaar 'kleven' (m-aa-n  =  maan)
  • correcte zinnen vormen /  in zinnen spreken
  • letters herkennen in een woord (met wat begint / eindigt SOK?)
  • woorden splitsen (telefoon  =  te-le-foon)
  • rijmen 
  • cijfers herkennen d.m.v dobbelstenen, kalenders, ... 
  • het juiste cijfer kleven of stempelen bij een teloefening
  • speelse oefeningen als voorbereiding op het "rekenen"
  • en nog veel meer! 

Extra

 • Gelieve ook reserve kledij te voorzien. Een ongelukje kan altijd nog gebeuren, ook in de derde kleuterklas! 
 • In geval van gescheiden ouders, kan je aan de juf vragen om alle documenten dubbel te krijgen. 

Zijn er nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ze te stellen!

Groetjes
Juf Deborah